O nás

Kdo jsme

Jsme ryze česká společnost s více než patnáctiletou tradicí v oblasti facility managementu.

Našim zákazníkům poskytujeme komplexní služby:

  • správy a údržby nemovitostí,
  • energetického managementu,
  • technické a administrativní služby,
  • úklidové služby.

Zaměstnáváme více než 50% pracovníků se zdravotním postižením a podle § 81 odst. 2, písm. b) zákona č. 435/2004 Sb., v platném znění, poskytujeme svým odběratelům služby pro účely náhradního plnění. 

CLQ GROUP s.r.o. je vedena v Katalogu zaměstnavatelů OZP při MPSV a je oprávněna poskytovat třetím osobám náhradní plnění v souladu s platnou legislativou.

Náhradní plnění můžete využít, pokud jste společnost s více než 25 zaměstnanci a nezaměstnáváte, nebo nemůžete zaměstnávat, osoby se zdravotním postižením.
 

Program podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením

V Listině základních práv a svobod, která je součástí ústavního řádu České republiky, jsou lidé svobodni a rovni si v důstojnosti i v právech. Dosažení tohoto cíle vyžaduje značné a trvalé úsilí neboť je doprovázeno existencí velkého množství bariér.


Zejména občané se zdravotním postižením se setkávají s bariérami nejen při hledání přístupné dopravy, při vstupu do budov a jiných zařízení nebo při získávání přístupu k informacím, ke vzdělání a pracovní kvalifikaci, ale rovněž při hledání zaměstnání a jeho udržení. Bariérou, která znesnadňuje vytváření rovných příležitostí, jsou postoje společnosti vůči lidem se zdravotním postižením, jejichž přímým důsledkem je podceňování této problematiky.

Dosažení rovných příležitostí pro občany se zdravotním postižením vyžaduje řešení problémů v mnoha oblastech. Konkrétně to znamená, mimo jiné, odstranit diskriminaci, podporovat nezávislý způsob života a větší sociální integraci těchto osob.

Nahoru